các nhà cái uy tín siyanks.com - App game đổi thưởng uy tín

Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổng kết và khen thưởng hoạt động năm học 2022 – 2023

NTTU – Ngày 14/12/2023, tại Trường các nhà cái uy tín siyanks.com đã tổ chức Họp Hội đồng khoa học và đào tạo và tổng kết và khen thưởng hoạt động năm học 2022- 2023. Đây là dịp để ghi nhận và khen thưởng những nỗ lực đóng góp tích cực và hoàn thành nhiệm vụ của thành viên trong Hội đồng KH&ĐT Nhà trườngTham dự có các thành viên Hội đồng do GS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Thanh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng làm chủ trì, cùng các thành viên trong Hội đồng KH&ĐT

GS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Thanh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Hội đồng khoa học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành họp tổng kết hoạt động năm 2022- 2023

Nhằm tổng kết đánh giá lại toàn bộ quá trình hoạt động năm học 2022 – 2023 cũng như triển khai kế hoạch và chỉ tiêu hoạt động cho năm học 2023 – 2024, PGS.TS. Bạch Long Giang – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Thư ký Hội đồng đã báo cáo các hoạt động đã đạt được trong năm học qua, điển hình như: “Công tác thẩm định rà soát, cải tiến chương trình đào tạo, cải tiến CTĐT trình độ đại học và CTĐT trình độ thạc sĩ, các khoa đào tạo của trường đã thực hiện việc rà soát, cải tiến theo các yêu cầu của Thông tư 17/2021/TT-BGD&ĐT quy định về Chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục đại học. Trong suốt thời gian làm việc, hội đồng đã thẩm định hoàn tất 3 chương trình đào tạo thạc sĩ và 1 chương trình đào tạo đại học, thuộc 16 lĩnh vực đào tạo; tất cả các CTĐT của trường đều được Hội đồng KH&ĐT thông qua có chỉnh sửa. Hội đồng xây dựng các CTĐT hoàn thiện CTĐT theo góp ý của Hội đồng KH&ĐT và ban hành trước khi năm học mới bắt đầu. Công tác nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần giúp nhà trường hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

Tại lễ tổng kết, Trường các nhà cái uy tín siyanks.com đã tuyên dương khen thưởng 25 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường năm học 2022-2023. Hy vọng rằng, các thành viên Hội đồng KH&ĐT Trường trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ, đạt được nhiều hơn nữa các mục tiêu đề ra góp phần tô điểm thêm cho bảng vàng thành tích của Nhà trường.

Hội đồng khoa học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận bằng khen vì đã hoàn thành nhiệm vụ và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường năm học 2022 – 2023

Một số hình ảnh của chương trình

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 

các nhà cái uy tín siyanks.com khácXem thêm