các nhà cái uy tín siyanks.com - App game đổi thưởng uy tín

Các chương trình đào tạo gắn sao UPM

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: Được gắn 3 sao vào năm 2021

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính ngân hàng: Được gắn 4 sao vào năm 2021

Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin: Được gắn 4 sao vào năm 2021

Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán: Được gắn 4 sao vào năm 2021

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh: Được gắn 4 sao vào năm 2023

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô: Được gắn 5 sao vào năm 2023

Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thực phẩm: Được gắn 5 sao vào năm 2023

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học: Được gắn 5 sao vào năm 2023

các nhà cái uy tín siyanks.com khácXem thêm